Gegevens medisch dossier inzien, aanpassen of vernietigen

Wilt u het Medisch dossier inzien?

Wilt u uw medisch dossier inzien? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij je arts of zorginstelling. Je krijgt alleen de gegevens te zien die over jexzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen.

Wilt je de gegevens van het medisch dossier aanpassen?

Kloppen de gegevens in het medisch dossier niet? Dan kun je de hulpverlener vragen om de gegevens aan te passen. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk niet correct zijn of niet volledig zijn.

Gegevens van het medisch dossier verwijderen

De gegevens in je medisch dossier worden 15 jaren bewaard. Daarna zal je arts of zorginstelling de gegevens uit je dossier laten vernietigen. je kunt een arts of instelling vragen om je gegevens eerder te verwijderen.

Bekijk hier een bericht over medische dossiers in het nieuws.