Dossier 30 jaar vreugdevuren

De informatie over de vreugdevuren op Scheveningen die de gemeente Den Haag donderdagmiddag vrijgeeft bestaat uit 1.800 documenten en zestig gigabyte aan beeldmateriaal. Het dossier beslaat de geschiedenis van de vreugdevuren, die zo’n 30 jaar teruggaat. Al gaat het meeste over de afgelopen jaarwisseling, namelijk eenderde.Het hele dossier staat op de website van de gemeente, met een openbaar en een vertrouwelijk deel. In het openbare deel zijn namen en telefoonnummers weggepoetst. De gemeenteraad krijgt deze gegevens wel te zien.Naast documenten, sommige bestaan uit meer dan 100 pagina’s, bevat het dossier ook appjes, sms’jes en beeldmateriaal. De beelden zijn van de hulpdiensten, maar ook van burgers die na een oproep van de gemeente massaal beelden instuurden. Het gaat in totaal om 700 filmpjes en 1.400 foto’s. Aan alle mensen die instuurden heeft de gemeente toestemming gevraagd of de beelden openbaar gemaakt mochten worden. De meesten hadden geen bezwaar.Bouwers geen toestemming gevraagd.

De gemeente heeft de bouwers niet om toestemming gevraagd voor deze openbaarmaking. Zij hebben van tevoren toestemming gegeven om mee te werken aan een evaluatie. Wel heeft de gemeente de mensen op de hoogte gesteld. Deze hele operatie is getoetst door juristen van de gemeente.Burgemeester Krikke heeft besloten om de informatie openbaar te maken op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad en om de raad en de samenleving zo goed mogelijk te informeren. Daarbij hadden ook verschillende media gevraagd om de informatie en wil de gemeente alles versneld bundelen voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), die onderzoek doet naar de gebeurtenissen. De OvV verwacht de resultaten in het najaar te verwachten.