Medisch dossier rammelt te vaak

Een kwart van alle medische dossiers van patiënten in Nederland is niet in orde. De dossiers zijn bijvoorbeeld niet bijgewerkt, belangrijke informatie ontbreekt en wat er wel in het dossier staat, klopt ook niet altijd. Ook weigeren zorgverleners soms ten onrechte om het dossier van de patiënt ter inzage te geven, of een kopie af te staan van het medisch. Dit blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met het televisieprogramma Kassa. De federatie liet het zorgpanel hun eigen medisch dossier opvragen. In totaal werd meer dan 200 keer een dossier opgevraagd bij ziekenhuizen en huisartsen. Dit ging 170 keer makkelijk, maar 36 mensen kregen het dossier niet. Dat is bijvoorbeeld omdat de zorgverlener weigerde mee te werken of omdat het dossier niet compleet was. Anderen kregen te horen dat het dossier vanwege ICT-problemen bij het ziekenhuis niet beschikbaar is. Een op de vijf mensen die hun dossier opvroegen moesten hiervoor betalen. Bij drie mensen werd zelfs een compleet consult in rekening gebracht voor inzage van het dossier.De Patiëntenfederatie Nederland schrikt van de uitkomsten van het onderzoek. Directeur Dianda Veldman: “We kregen al veel langer signalen dat het niet altijd goed gaat als iemand zijn medisch dossier wilde inzien. Daarom hebben we dit onderzoek gehouden. Maar wat er nu uitkomt, overtreft zelfs onze zwartste verwachtingen. Het is echt onbestaanbaar dat een zorgverlener weigert inzage te geven in een medisch dossier. Dat is namelijk een wettelijk recht van iedere patiënt. En ik schrik ook als ik zie dat dossiers heel slecht worden bijgehouden. Wat heb je aan een medisch dossier als je als patiënt het gevoel hebt dat er belangrijke zaken missen?

Het onderzoek geeft een onthutsend beeld van de inhoud van dossiers. Een deelnemer meldt in drie ziekenhuizen het dossier te hebben opgevraagd: geen van de drie dossiers was op orde. Iemand anders kan het dossier alleen via een mobiele telefoon verkrijgen. Die heeft hij niet. Veel deelnemers klagen over gebrekkige informatie in het dossier. Anderen missen de eigen inbreng van de patiënten. Overigens is het niet allemaal kommer en kwel. Veel deelnemers melden ook dat ze het dossier probleemloos hebben kregen. Dianda Veldman: “Terecht lijkt me. Maar wij zijn pas tevreden als iedereen die er om vraagt zijn dossier direct krijgt toegestuurd, of in ieder geval binnen een redelijke termijn. En dat is niet na een jaar wachten, zoals iemand in het onderzoek aan ons aangeeft. Wij gaan met ziekenhuizen en andere zorgverleners in de slag om dit nu voor eens en voor altijd goed te regelen. De patiënt heeft er natuurlijk recht op, maar het komt ook de behandelaar ten goede als de patiënt weet wat er in het dossier staat. Twee weten meer dan een en wie weet nu beter wat de patiënt wil en voelt, dan de patiënt.”Dianda Veldman wijst er op dat veel gedoe kan worden voorkomen als de patiënt zelf de beheerder wordt van zijn medische gegevens. Geef elke patiënt die dat wil zijn eigen dossier in eigen beheer.”